Disclaimer

Door deze website te gebruiken stem je in met de inhoud van deze disclaimer!

Uitsluitingaansprakelijkheid

Mikmik heeft deze website met uiterste zorg samengesteld. Aan deze website kun je echter geen rechten ontlenen. Evenmin aanvaardt Mikmik aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en/of tekortkomingen in deze website of voor directe of indirecte schade (in welke vorm dan ook) die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (delen van) deze website of met de onmogelijkheid om (delen van) deze website te kunnen raadplegen. Wijzigingen en correcties blijven voorbehouden. Mikmik behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en of veranderingen op de inhoud van de website aan te brengen. Dit geldt voor de foto’s, afbeeldingen, logo’s, informatie en de voorwaarden. Alle getoonde afbeeldingen zijn ter illustratie van mijn dienstverlening.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks op deze website brengen je naar sites van derden. Mikmik aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie. Mikmik aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze website gelinkte internetsite.

Intellectueel eigendomsrecht

De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze site aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Mikmik. Het is niet toegestaan om van deze website afkomstige informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren of te verspreiden in welke vorm dan ook.

E-mailgebruik

Het gebruik van e-mail is openbaar. Dit betekent dat, hoewel Mikmik de binnengekomen e-mails vertrouwelijk behandelt, het niet geheel uitgesloten is dat derden de e-mails kunnen raadplegen. Een ieder die e-mailverkeer onderhoudt met Mikmik kan me hiervoor niet aansprakelijk stellen. Ik gebruik de gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) die je opgeeft tijdens e-mailverkeer slechts voor de beantwoording van inkomende e-mails.

Reageren is niet mogelijk